Gryteretter

Velg hvilket tilbehør du vil ha

Brød blir servert helt, smør må tilleggsbestilles, kr 2,- pr stk
Vi kan sende med glutenfrie baguetter, kr 25,- pr stk

Smittevern

Som en del av smittevernstiltak i forhold til Covid-19
anbefales bruk av desinfisering og hansker,
spesielt der flere tar i samme bestikk.