Du kan velge å bestille rett fra vår nettbutikk eller kontakte oss 

Salater

Smittevern

Som en del av smittevernstiltak i forhold til Covid-19 
anbefales bruk av desinfisering og hansker, 
spesielt der flere tar i samme bestikk.